+38 (067) 65-35-122 •

Вирощування зернових

Провідне місце в складі АПК ТзОВ "Укрполь-2005" займає зерно-промисловий комплекс. Він об'єднує галузі, що займаються виробництвом зернових, їх заготівлею та переробкою.

Основними посівними культурами є пшениця, кукурудза та соя.

Технологія обробки сільськогосподарських культур ТзОВ "Укрполь-2005"  представляє собою комплекс прийомів, спрямованих на створення найбільш сприятливих умов для росту та розвитку рослин. Технологічний комплекс включає засоби, що застосовуються з моменту обробки грунту і аж до збирання врожаю  включно. До них відносяться основна і передпосівна обробки грунту, внесення добрив, підготовка насіння до сівби, посів, догляд за посівами, пов'язаний з підтриманням оптимального агрофізичного стану грунту (просапні культури) і захистом рослин від бур'янів, шкідників і хвороб.

Вихідною позицією при розробці технології обробітку культур є агроекологічні вимоги культури і сорту до умов зростання. Послідовне дослідження факторів, що знижують врожайність культури і якість продукції, дозволяє сформувати найбільш оптимальну технологію обробітку для конкретних умов господарства.

    

Створення найбільш сприятливих умов для проростання рослин ґрунтується на матеріально-технічних ресурсах господарства , його економічної ефективності і досвіді виробництва.

Всі технологічні прийоми по вирощуванню культур у концепції ТзОВ "Укрполь-2005"  тісно переплітаються з іншими ланками системи землеробства: обробка грунту, внесення добрив, захист рослин та розробляються з урахуванням вимог культури і відтворення родючості грунту.

Для різної забезпеченості господарства виробничими ресурсами (сільськогосподарська техніка, добрива, пестициди, насіння та ін.) щорічно аграрним відділом ТзОВ "Укрполь-2005" розробляються різні варіанти технологій.


Інтенсивні технології принципово відрізняються від традиційного набору технічних, агрохімічних, біологічних засобів. Ці технології передбачають не тільки забезпечення оптимального рівня мінерального живлення рослин і відповідний захист від бур'янів, хвороб і шкідників, а й якісно відмінні способи передпосівної обробки грунту за допомогою спеціальних машин посіву на однакову глибину, використання сівалок точного висіву, догляду за посівами з використанням обприскувачів, збирання врожаю високопродуктивними технічними засобами.

При багатоскладневому рівні економіки ТзОВ "Укрполь-2005" використовує диференційований підхід до технологій вирощування сільськогосподарських культур в залежності від різних форм організації праці. Особливості цих технологій - підбір сортів з термінами посіву та збирання врожаю, що зменшують напруженість польових робіт, суміщення технологічних прийомів з обробітку грунту, внесення добрив, пестицидів, посіву та ін.